Privacybeleid

Privacybeleid

Op deze pagina vindt u terug hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen.

Deze website en webshop is het eigendom van Ella Vandenbussche en Lena Vandenbussche. Samen werken ze als In Vorm.
In Vorm is bereikbaar via Toekomststraat 98, 9040 Gent (Sint-Amandsberg).
Voor al uw vragen en/of opmerkingen kan u ons contacteren via info@in-vorm.org.
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Ella Vandenbussche. Zij is bereikbaar via bovenstaande adresgegevens.

Welke persoonsgegevens we verzamelen
Wanneer u iets in onze winkel koopt, verzamelen we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mail en eventuele andere gegevens. Deze gegevens worden bijgehouden voor het verwerken van uw aankoop. Ze worden na het afhandelen van uw bestelling verwijderd, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, bvb om u op de hoogte te houden van nieuwe producten of aanpassingen aan de website en/of webwinkel.

Cookies
Wanneer u in onze webwinkel bezoekt, ontvangen we automatisch het IP-adres van uw computer en komen we meer te weten over uw browser en besturingssysteem.

Marketing
Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

Toestemming
Wanneer u ons persoonsgevens verstrekt bij voltooiing van een transactie, controle van uw creditcard, plaatsen van een order, regeling van een levering of retour van een aankoop, gaan we ervan uit dat u instemt met het verzamelen ervan en het gebruik voor die specifieke reden.
Indien we uw persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen we u ofwel direct om uw expliciete toestemming vragen, of u de kans bieden om te weigeren.

Persoonsgegevens inkijken, aanpassen en verwijderen
U kan steeds de persoonsgegevens die wij over u bijhouden, opvragen via info@in-vorm.org. Indien gewenst kan u deze ook laten aanpassen of verwijderen. Contacteer ons hiervoor via info@in-vorm.org. Via deze weg kan u ook steeds uw toestemming intrekken om u na het afhandelen van uw bestelling verder te contacteren. Voor een aantal zaken (bvb wanneer u een factuur vraagt) zijn we wettelijk verplicht uw gegevens een bepaalde periode bij te houden. Hiervoor volgen we de wettelijk bepaalde bewaartermijn.

Wettelijke verplichtingen
Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien de wet ons daartoe verplicht of indien u onze Algemene Voorwaarden niet naleeft.

One.com
Onze website en webshop worden gehost door one.com. Zij bieden ons het online platform dat ons toelaat onze producten en diensten bekend te maken en aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van one.com. Ze bewaren uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall.

Woocommerce en Mollie
Voor de webshop maken we gebruik van Woocommerce. Betalingen verlopen via Mollie.

Betaling
Indien u kiest voor een direct payment gateway om uw aankoop te voltooien, dan kan onze gateway via derden uw creditcardgegevens voor dat doel gebruiken. Deze gateway valt onder de “Diensten van derden”.

Diensten van derden
Derden waarop wij een beroep doen zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij dat nodig hebben om de diensten die zij ons bieden, uit te voeren.
Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen verplicht moeten verstrekken in verband met uw aankoopgerelateerde transactie. Voor deze aanbieders raden wij aan dat u hun privacybeleid leest zodat u begrijp in welke mate zij uw persoonsgegevens zullen verwerken.
U moet er vooral rekening mee houden dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Indien u ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van de winkel verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, bent u niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van onze website.

Links
Wanneer u op links klikt, kunt u weggeleid worden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen van andere sites en raden u aan om hun privacyverklaring te lezen.

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen we de nodige voorzorgen en volgen we de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden.

Minimumleeftijd
Voor aankopen via de webshop dient u meerderjarig te zijn. Door de webshop te gebruiken, verklaart u dat u minstens meerderjarig bent of dat u uitdrukkelijke toestemming van een meerderjarige hebt verkregen om de webshop te gebruiken.

Wijzigingen aan dit privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bekijk ze dus regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.
Indien onze webshop wordt overgenomen door een andere onderneming of ermee wordt samengevoegd, dan kunnen uw gegevens enkel met uw uitdrukkelijke toestemming aan de nieuwe eigenaren worden overgedragen.