Domestic Club

Domestic Club

Domestic Club

Publicatie van “259 bakstenen, 13 soorten, uit de wasserij der Vlaanderen” als onderdeel van de eerste envelop van het postproject van Domestic club.
2020

Geschifte steen
Lepe steen
Valse kop

Domestic Club website en instagram